Ciele

 • Protiopatrenie zamerané na nedostatok kvalifikovaných pracovných síl v technických povolaniach ovplyvnených priemyslom 4.0
 • Zlepšenie ponuky odbornej prípravy pre technické školy v hraničnom regióne prostredníctvom nákupu školského vybavenia a vytvorenie zodpovedajúcej ponuky vzdelávania.
 • Zvýšenie povedomia ohľadom potreby širšej ponuky odbornej prípravy v programovom území, ktorá je relevantná pre priemysel 4.0 – Prostredníctvom mapovania potrieb priemyslu, vypracovaním, realizáciou a rozšírením vzdelávacích opatrení chce projekt upozorniť zainteresované strany na význam širšej ponuky odbornej prípravy v programovom území, ktorá je relevantná pre Priemysel 4.0.
 • Vytvorenie „knowledge hubs“ – znalostných stredísk za účelom intenzívnejšieho prepojenia vzdelávacích inštitúcií a podnikov. – Vytvorenie  platformy „knowledge hubs“ – v spolupráci so sprostredkujúcimi organizáciami, malými a strednými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami, a to najprv za účasti partnerov a strategických partnerov a v ďalšej etape ich rozšírenie do programového územia. 

Plánované výsledky projektu

 • Štúdia/zisťovanie potrieb a výziev priemyslu 4.0 pre trh práce a vzdelávací systém
 • Učebný plán „Výrobná linka“
 • Učebný plán „Podnikanie a inovácie“
 • Učebný plán „Výrobná linka“
 • Učebný plán „Obsluha a programovanie výrobných robotov“
 • Učebný plán „Obsluha a programovanie kolaboratnívneho robota“
 • Učebný plán „3D tlač“
 • Realizácia pilotných školení v SK a AT
 • Zriadenie portálu „knowledge hub“

Zariadenia (Centrum praktického vyučovania pre oblasť robotiky, CNC technológie a logistiky) a sieťové platformy („knowledge hubs“), ktoré vzniknú v rámci projektu, sa po realizácii projektu stanú súčasťou bežnej prevádzky zúčastnených inštitúcií. Konkrétne sa plánuje využívanie školiacich priestorov v Trnave a Mödlingu na rozšírenú a lepšiu školskú prevádzku odborných škôl. Zabezpečí sa tak dlhodobé a udržateľné využívanie projektových investícií, čo ako osvedčený postup a referencia prispeje k zvýšeniu úrovne a zlepšeniu systému vzdelávania v regióne.

Výsledky projektu nájdu uplatnenie aj v rámci inej pravidelnej (existujúcej alebo budúcej) cezhraničnej spolupráce medzi školami – predložený projekt vzdelávania bude pritom slúžiť ako referencia, resp. model pre plánovanie/koncepciu nových aktivít. Projekt tiež predpokladá, aby výmenné programy pre žiakov (ktoré boli súčasťou pilotného projektu) pokračovali vo vhodnej podobe aj za účasti iných škôl z projektovej oblasti.