Kategórie
Uncategorized

IFIT 4.0 v médiách

Na záverečnej konferencii sa zúčastnili aj novinári a na konci projektu bol v tlači uverejnený nasledujúci článok:

https://kurier.at/cm/fit-fuer-die-industrie-40-dieses-projekt-macht-oesterreich-und-die-slowakei-wettbewerbsfaehig/402258585