Kategórie
Uncategorized

Pilotné školenia na jeseň

Pilotné školenia, ktoré sa začali v marci 2022, pokračovali aj na jeseň tohto roka. Uskutočnili sa s použitím spoločne vypracovaných učebných osnov, učebných plánov a metód v 4 partnerských vzdelávacích inštitúciách. Na školeniach sa zúčastnili študenti a sprevádzajúci učitelia zo všetkých partnerských vzdelávacích organizácií. Moderné digitálne nástroje získané počas realizácie projektu pomohli študentom osvojiť si najnovšie metódy a techniky a tiež ich prakticky vyskúšať.