Kategórie
Udalosť

Položenie základného kameňa v Trnave

Základný kameň tréningového centra so špičkovými zariadeniami v oblasti automatizácie a robotizácie poklepali vo štvrtok 10.02.2022 v areáli Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) DSA v Trnave. Od budúceho školského roka začne slúžiť pre praktickú výučbu vlastných študentov, využívať ju budú môcť aj ďalšie technicky zamerané stredné odborné školy (SOŠ) v regióne a na tréningy zamestnancov aj zamestnávateľské spoločnosti. Celková zastavaná plocha haly bude 300 štvorcových metrov, informoval o tom riaditeľ školy Roman Michalička.

„Interiér novej haly bude rozdelený na päť učební. V nich sa budú môcť študenti školy pripravovať v oblasti automatizácie a robotizácie a spoznávať základy pneumatiky a hydrauliky. Využívať budú môcť automatizovanú výrobnú linku, roboty a CNC technológie. Kapacita haly bude nastavená tak, aby ju mohlo naraz využívať až 50 študentov,“ informoval Michalička. Na výstavbe sa bude podieľať DSA, čiastočne bude financovaná z verejných zdrojov v rámci slovensko-rakúskeho projektu Interreg. Jeho cieľom je analyzovať a následne využívať skúsenosti vzdelávacích inštitúcií a SOŠ v cezhraničnom regióne Burgenlandu, Dolného Rakúska, Viedne a Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Michalička zdôraznil, že súčasťou projektu je analýza, ako dokážu vzdelávacie inštitúcie a SOŠ v cezhraničnom regióne reagovať na výzvy štvrtej priemyselnej revolúcie, na digitalizáciu, robotizáciu a automatizáciu a zároveň ako dokážu prispôsobovať štúdium na školách tak, aby boli absolventi pripravení na meniace sa požiadavky na trhu práce. „To zahŕňa aj zlepšenie infraštruktúry a vybavenia zúčastnených vzdelávacích inštitúcií. Učebné osnovy sa budú testovať v pilotných kurzoch odbornej prípravy a vo vzájomných výmenných programoch v oboch krajinách,“ pripomenul.

Predseda TTSK Jozef Viskupič na začatí stavby povedal, že je potrebné kvalitné a odborné zázemie, aby vzdelávací proces v TTSK prebiehal kvalitne. „Teším sa, že sa škola modernizuje a že vyučovací proces môže dostať punc 21. storočia,“ uviedol. Škola je začlenená do programu duálneho vzdelávania, ktoré TTSK zastrešuje. Špičkové technológie budú prínosom aj pre túto formu štúdia, keďže v kraji je dôležitý a dominuje automobilový priemysel. Na SSOŠ sa systéme duálneho vzdelávania v spolupráci s deviatimi firmami v regióne pripravuje viac ako polovica, celkovo 73 študentov.

Generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Oto Nevický ocenil skutočnosť, že nová hala vybavená modernými technológiami bude k dispozícii aj firmám v okolí pre tréningy ich zamestnancov.