Kategórie
Udalosť

Pilotné školenia

V rámci projektu IFIT boli vypracované nové učebné osnovy na témy 3D tlače, výrobnej linky a podnikania. Učebné osnovy boli vypracované v súlade s potrebami regionálneho trhu práce, výzvami prechodu na priemysel 4.0 a prispôsobené technickému vybaveniu, ktoré je k dispozícii u partnera projektu alebo bolo zakúpené v priebehu projektu.

V marci sa učebné osnovy a metódy prakticky otestovali v rámci spoločných vzdelávacích aktivít. Pilotné školenia sa konali na dvoch zúčastnených školiacich miestach. Pilotného vzdelávania sa zúčastnilo celkovo približne 50 žiakov zo 4 zúčastnených škôl (Trnava, Senec, Mödling, Mattersburg), ktorí boli na mieste pod dohľadom a podporou odborne kvalifikovaných sprevádzajúcich učiteľov. Školenia sa konali počas 3 dní v rozsahu 24 vyučovacích hodín a podľa zistených potrieb trhu práce a hospodárstva. Školenia sa uskutočnili dvojjazyčne.