Kategórie
Uncategorized

POZVÁNKA

Svoj zámer zúčastniť sa (a to, či sa chcete zúčastniť osobne alebo online) oznámte najneskôr do 8. decembra 2022 prostredníctvom tohto odkazu:

https://forms.gle/xHRsYxGw5Yqe6UiG8