Kategórie
Uncategorized

PRAKTICKÚ VÝUKY TRNAVA

S cieľom zlepšiť technické vybavenie SSOŠ DSA Trnava a SOŠ Senec a zvýšiť kvalitu ich vyučovacieho obsahu a jeho zvýšenú orientáciu na potreby Priemyslu 4.0 bolo v rámci projektu zakúpených niekoľko technických zariadení na vybudovanie simulovanej automatizovanej výrobnej linky a vybudovaná stavba (Tréningové centrum pre robotiku, CNC technológie a logistiku ) k SSOŠ DSA Trnava. Po dokončení sa v tejto novej hale konali pilotné školenia.