Štúdia IFIT: Požiadavky na mladých ľudí pre priemysel 4.0