Kategórie
Štúdia

Štúdia IFIT: Požiadavky na mladých ľudí pre priemysel 4.0

V rámci projektu IFIT sa uskutočnila štúdia, ktorej cieľom bolo preskúmať trendy na trhu práce, kompetencie mladých ľudí a nedostatky v odbornom vzdelávaní a príprave v programovom regióne v súvislosti s výzvami prechodu na priemysel 4.0. Súčasťou štúdie bol aj prieskum s cieľom zistiť názory rakúskych a slovenských spoločností. Hlavné zistenia, pokiaľ ide o očakávania podnikov voči mladým pracovníkom, sú tieto:

  • Kvalifikačné požiadavky: Väčšina opýtaných spoločností očakáva všestranné zručnosti špecifické pre priemysel 4.0, od základných znalostí až po špecializované odborné znalosti.
  • Hlavné technické požiadavky: Okrem odborných znalostí v danom odvetví sa očakáva predovšetkým motivácia a ochota učiť sa, technický záujem alebo porozumenie a manuálna zručnosť. Obzvlášť dôležité sú oblasti automatizácie, elektrotechniky, CNC technológií (počítačové číslicové riadenie), CAM (počítačom podporovaná výroba), 3D tlač, technické kreslenie a obrábanie kovov.
  • Digitálne kompetencie: Veľký počet spoločností očakáva, že základné digitálne kompetencie by mali byť už súčasťou vzdelávania, ako napríklad všeobecné používanie počítačov, základné programátorské zručnosti, zodpovedný prístup k údajom alebo schopnosť vyhľadávať relevantné informácie. Mladí pracovníci majú v podniku možnosť získať špecifické, na prax orientované vedomosti.
  • Ďalšie dôležité zručnosti: V závislosti od príslušného odboru spoločnosti očakávajú ďalšie špecifické technické zručnosti, ako sú elektronika/elektrotechnika, robotika, digitálne kovové technológie, 3D aditívna výroba, a tiež špecifické znalosti angličtiny a porozumenie textu.